Vizyon ve Misyonumuz

Misyonumuz:

  • Dernek amaçları doğrultusunda, üyelerin ve derneğin geleceği ile ilgili olarak hukuki, mali, teknik ve her türlü bilimsel çalışma ve organizasyonlar (kurs, seminer, panel vb. eğitici faaliyetler) düzenlemek koşulu ile; Konya’da faaliyet gösteren oda, borsa, dernek, vakıf vb. sivil toplum örgütleriyle ar-ge çalışmaları çerçevesinde iş birliği kurmak ve Konya kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon:

  • Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak; Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün, Cumhuriyetin temel ilkelerinin savunucusu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri arasındaki diyaloğun pekiştirilmesi, çeşitli (eğitim, sağlık, ekonomi, spor, kültürel, turizm, çevre vb.) alanlarda toplumsal barışın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği içinde yatırım alanlarının geliştirilmesi, başta üniversite gençliği olmak üzere tüm öğrencilerin eğitim yaşantılarının desteklenmesi sonucu, ülke geleceğine yön verebilecek kariyerli nesillerin yetiştirilmesidir.