İLKELERİMİZ

İlkelerimiz:

  • “Bilim, Sevgi ve Hoşgörü” yü hayat felsefesi olarak öğretmek,
  • Katılımcı ve paylaşımcı takım ruhunu yerleştirmek,
  • Özgür ve bilimsel düşünceyi ön plana çıkartmak,
  • Öğrenmeyi öğretmek ve bilgiyi kullandırtmak,
  • Kalite ve verimliliği yaşamın amacı haline getirmek,
  • Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı olan nesiller yetiştirerek bu kişilere eğitimler vermek,
  • Fertler arasında kültür ve ahlakı, sevgi ve işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.